Om Fäbodkalendern 2012

Det hela började med projektet “Budeiekalenderen™ 2008” när fotograf och journalist Ingrid Eide dokumenterade den traditionsrika fäbod-/säterkulturen i Norge. Projektet fortsatte med “Budeiekalenderen™ 2010” och “Budeiekalenderen™ 2011”. Med Fäbodkalendern™ 2012 har kalendern blivit interregional!

Fäbodkalendern 2012 är en gränsöverskridande dokumentation i ord och bilder av fäbodbrukare i Dalarna och Fjällregionen i Norra Hedmark i Norge. Kalendern produceras på initiativ av fotografen och journalisten Ingrid Eide, utifrån det material som hon har samlats genom intervjuer och fotografi på totalt 24 fäbodar på båda sidor om gränsen. För att kunna realisera denna gränsöverskridande kalendern har Interreg-projektet Scandinavian Heartland bidragit ekonomiskt med stöd för resor och datainsamling. Kalendern är dels finansieras av inkomster från annonsering och 30 procent av inkomsterna blir insatta på en fond som är ställs till disposition för  föreningar i det syftet att finansiera seminarier, möten och kurser i anslutning till fäbodliv på båda sidor om gränsen.
   Syftet med denna fäbodkalender är att lyfta fram de befintliga fäbodarna i området. Projektet ska också bidra till att stärka banden mellan fäbodbrukarna. Detta genom utbyte av erfarenhet och genom att skapa permanenta gränsregionala nätverk mellan de olika aktörerna inom fäbodbrukarna i Dalarna och Fjällregionen. Ingrid Eide har på eget initiativ utarbetat en kalender med material från fäbodområden i Norge sedan 2008 – något som fått nationell uppmärksamhet. Hon ville hitta svaret på vem den norska fäbodkullan/fäbodbrukaren är per idag och i vilken form hon eller han vil overleva.
   Samma fråga togs också upp av detta projekt på den svenska sidan. En kalender är ett bra sätt att visa fram fäbodlivet. Synlighet är viktigt för att fäbodlivet ska kunna överleva. Det är också viktigt i förhållande till fäbodturismen som många har som binäring. I Sverige tror visst en del folk i särskilda regioner att fäbodlivet i grannlandet Norge inte existerar, samt att de flesta på den norska sidan vet alltför lite om dess motsvarighet i Sverige. Trots detta finns det alltså massor av gemensam historia som berör fäbodlivet i detta gränsregionala område. Men trots dessa likheter har det varit skillnad i utvecklingen på var sida av gränsen. Även om distriktslantbruket på norsk sida har ändrats snabbt finns det fortfarande kommuner över gränsen som har jordbruket som den starkaste näringen.
   I dag ser vi emellertid att utmaningarna för fäbodlivet är mycket är mycket snarlika. Yttre påverkan är lantbrukspolitiska frågor som rovdjur, krav på större effektivitet och rationalisering. Stram ekonomi, jordbruk och bristen på rekrytering till jordbruket är andra faktorer. Kan de nya trenderna med upplevelsesekonomi, kortrest mat, ren mat och ekologiskt jordbruk ge fäbodlivet och fäbodbrukare en ny renässans?  I Norge finns ungefär 1300 fäbodar och av dessa är ca 200 kollektiva fäbodar. I Sverige, finns det nu omkring 300 fäbodar. Hedmark fylke är på andra plats i Norge med totalt 230 fäbodar i drift. Dalarnas Län är på andra plats i Sveriges med ungefär 120 fäbodar.  Av alla dessa är totalt tolv stycken (sex norska och sex svenska) presenterade i denna kalender.
   Här visas fäbodar, områden och tillknutna människor som alla har en historia att berätta. Berättelserna är dels om de som har erfarenheten och fäbodlivet bakom sig och dels om de unga människorna som har möjligheterna framför sig. Detta är historier som måste berättas! På de sista sidorna av kalendern finnas en något mer djupgående text till var och en av fäbodarna. Här kan det variera om det är fäbodbrukarens historia eller fäbodens historia som berättas. Det framgår här också vilka skillnader det är mellan hur fäbodarna drivas i regionen.

Vissa allmänna slutsatser efter en resa till fäbodar i Fjällregionen i Norge och Västra Dalarna i Sverige: 

Skillnader

 

Likheter

 

Scandinavian Heartland är ett gränseregionalt samarbete inom Interreg Sverige-Norge 2007-2013. Samarbetet inkluderar Dalarna i Sverige och Fjällregionen i Norge. Syftet med projektet är att stödja ekonomisk väkst och attraktiva boendemiljön i distrikterna med fokus på att öka antalet fastboende og besökande.

Mer information på www.scandheart.org


Ingrid Eide
Fotograf og journalist
ingrid@eide.no

Utgiver: INGRAFO, 2540 Tolga
Idé og foto: © Fotograf Ingrid Eide                               Grafisk utforming: © INGRAFO
© 2013 INGRAFO. Alle rettigheter. Kopiering og bruk av materiale fra denne siden er ikke tillatt uten samtykke.
Oppdaterad 30-05-2022

 

Bli tilhengerav INGRAFO
på Facebook

INGRAFO

Fäbodkalendern

no1